مرتضی پاشایی خواننده جوان کشورمان صبح امروز در بیمارستان بهمن تهران درگذشت.
برای درگذشت «مرتضی پاشایی»/صوت
 به یاد مرتضی پاشایی به یکی از آهنگ های زیبای او گوش کنید.