اخبار,اخبار فرهنگی,انتقال مرتضی پاشایی


تصاویری از انتقال مرتضی پاشایی از بیمارستان و ازدحام جمعیت برای ادای احترام بر پیکر او

 

اخبار,اخبار فرهنگی,انتقال مرتضی پاشایی

 

اخبار,اخبار فرهنگی,انتقال مرتضی پاشایی

 

اخبار,اخبار فرهنگی,انتقال مرتضی پاشایی

 

اخبار,اخبار فرهنگی,انتقال مرتضی پاشایی

 

اخبار,اخبار فرهنگی,انتقال مرتضی پاشایی

 

اخبار,اخبار فرهنگی,انتقال مرتضی پاشایی